Welkom op de website van de Stem des Volks

10 dec. 2014 Amnesty International (Stadhuis)

Zoals gewoonlijk was Amnesty wat laat met het uitnodigen van het koor. Toch hebben we in drie repetities kunnen oefenen aan drie (bekend veronderstelde) liederen. Omdat Edward in deze drukke maand niet kon, heeft Frans aangeboden te dirigeren.

Het optreden was in de stadhuishal. We begonnen (later dan gepland) met Nkosi Sikelela. Tijdens het daarna volgende program werd uitgebreid stilgestaan bij de vrijlating van Abdullah Al-Mansouri. Zoals Gerard Prickaerts snedig opmerkte: je mag wat tijd gunnen aan stilstaan bij 8 jaar gevangenschap.

Vervolgens hebben wij The Factory en Decolores gezongen. De keuze was toepasselijk (solidariteit uitdrukken voor Afrika en de arbeiders in de fabrieken) en een lofzang op de veelkleurigheid van de natuur en de mensen.

Vanuit het publiek waren de reacties zeer positief. We hadden goed gezongen en het brak ook de zwaarte van het relaas over de gevangenschap.

Ook leuk om te horen was dat Gerard de lange samenwerking met het koor memoreerde, en dan met name hoe Amnesty zich ondersteund voelde toen wij kwamen zingen in de regen op de Markt naast het tumult van de voorbereiding van de opname van een populair tv-programma .

  • Nkosi sikelella
  • The factory
  • Decolores

Nieuws

Geen nieuws

Momenteel is er geen nieuws om weer te geven