Welkom op de website van de Stem des Volks

Interactief in Klevarie

Tijdens het optreden van de Stem des Volks op 15 mei 2011 in verzorgingstehuis Klevarie te Maastricht werd er niet alleen geconsumeerd, maar ook gereageerd. Sterren aan de hemel, een liefje onder de lantarenpaal of wiegende korenvelden: met veel zaken gingen sommige bewoners enthousiast aan de haal. Interactief kun je wel zeggen. Dirigent Edward Berden had bij het aaneenpraten van de liederen zo menig een-tweetje met de eerste rij. Bewoners, bezoekers en verzorgers - maar zeker ook het koor - vonden het allemaal even prachtig.

De stemming werd gezet met Mnongaja Ljeta (Nog vele jaren!), gevolgd door Fragile. Fragiel... dat zijn we toch allemaal. In de lofliederen van Antonín Leopold Dvo?ák werd daarna de natuur in het algemeen, echter die van de Balkan in het bijzonder bezongen: qua woorden niet, qua muziek en sfeer des te beter te begrijpen. Even later klonk het melodramatische Lili Marlene, het universele soldatenlied over het liefje dat achtergelaten is (in dit geval onder een lantarenpaal bij de kazerne). De stemming kwam er goed in, want veel bewoners van Klevarie herkende het lied, net zoals de parodie op het bekende Drunken Sailor.

Met of zonder alcohol werd na een korte pauze nog meer plezier in het leven over het voetlicht gebracht met Tourdion, Pastime en Wütend walzt sich einst im Bette, handelend over de lotgevallen van Kurfürst Friedrich von der Pfalz. Herkenning opnieuw in de vrolijke meitskes en jonges van de Lommelefebrik, het relaas van mijnwerker Lewie en Vivat de Charloleroi (geïnspireerd op menier Pierre van de Sphinx), waarmee de Stem al zingend de zaal uit liep. Van Nanda de Vries, activiteiten begeleidster van Klevarie en tevens gastvrouw bij dit optreden, mocht de Stem die act nog een keer in de herhaling doen. Dat was leuk de mensen waren enthousiast!

Ook dit optreden hing mede samen met de verbinding die de Stem de Volks heeft met de Stichting Elisabeth Strouven (vanwaaruit onder meer Vivre/Klevarie is voortgekomen), dewelke meerdere malen projecten van het koor heeft gesubsidiëerd.

Nieuws

Geen nieuws

Momenteel is er geen nieuws om weer te geven